Heer onze God, U hebt Uw trouw aan alle mensen geopenbaard in Jezus de Gezalfde. Wij bidden U vandaag voor alle katholieke onderwijzers in Haïti. Wij vragen U dat zij beschikken over de voorwaarden en het materiaal voor goed onderwijs. Geef dat zij oog hebben voor het belang van een grondige catechese in de geheimen van het katholieke geloof en veel leerlingen inspireren met hun les en Christelijke levenswijze. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Stanislaus, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.