Almachtige God, Van U komt elke goede gave. U bent de bron van vrede, heiligheid en leven. Wij bidden U vandaag voor allen die een vreedzame en rechtvaardige samenleving in Myanmar en Laos nastreven. Geef dat zij moed houden bij intimidatie, gehoor vinden bij machthebbers en de vrucht van hun inzet mogen proeven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, onze lieve Vrouw van Lourdes, door Christus onze Heer.