Vader in de hemel, U hebt de wereld, de dieren en de mens geschapen en U zag dat alles goed was. Vandaag vragen wij Uw zegen voor alle mensen in Eritrea die zich inzetten voor de opvoeding en scholing van de jeugd. Wij bidden U om geduld en vreugde bij hun arbeid. Wij bidden U ook voor jonge Eritreërs die zich onzeker of eenzaam voelen. Geef dat zij Jezus Christus en zijn Kerk leren kennen en wees hun altijd nabij. Door Christus onze Heer.