donderdag 10 september 2020

Barmhartige God, Jezus Messias Uw Zoon is voor alle mensen de enige deur tot het ware leven. Hij is de sleutel die de hemelpoort opent. Wij danken U vandaag voor de missiecongregaties die deze Goede Boodschap handen en voeten geven onder de bewoners van de sloppenwijken van Lagos, Nigeria. Bescherm hen tegen ziekte, vervuiling en de verleiding van het kwade. Dat hun onbaatzuchtige zelfgave zuiver blijft en veelvoudig vrucht mag dragen. Door Christus onze Heer.