donderdag 10 maart 2022

Genadige God, Uw levend Woord klinkt door in de harten van de heiligen. Wij danken U voor de vele religieuzen, broeders en zusters, die het Evangelie uitdragen in woord en daad aan rechtelozen en armen in de grote steden van Indonesië. Wij vragen U: zegen deze mannen en vrouwen bij hun goede werken. Geef dat hun missiewerk ter ere van U veelvoudig vrucht draagt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Gaius van Zaragoza, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.