donderdag 10 juni 2021

Goede God, U verhoort de gebeden van hen die oprecht tot U bidden. Wij bidden U daarom voor de Christenen in Turkije die het Evangelie ter harte nemen en uitdragen aan hun landgenoten in woord en in daad. Bescherm hen tegen politieke intimidatie en geef dat hun verkondiging veel vrucht draagt, speciaal onder jonge Turken die zoekende zijn naar de zin en het doel van hun leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige José Manuel Agut, priester en martelaar, door Christus onze Heer.