donderdag 10 februari 2022

Barmhartige Heer, Uw Zoon heeft zich ontledigd en is klein en kwetsbaar geworden om ons te kunnen dienen en redden. Wij bidden U om inspiratie, prudentie en geduld voor de verkondigers van het Evangelie onder de inwoners van Iran. Dat zij met de hulp van de heilige Geest de goede woorden en de juiste toon vinden om anderen te overtuigen van de diepe waarheid van de Goede Boodschap. Wij vragen Uw zegen voor hen bij de opbouw van Uw Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Alojzije Stepinac, bisschop, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Joegoslavië, door Christus onze Heer.