donderdag 10 augustus 2023

Genadige God, U verlangt dat wij Uw geliefde Zoon Jezus Christus navolgen met heel ons hart, om zó de ware vrijheid te kunnen omhelzen. Geef dat wij Hem in onze naasten dienen op onze levensweg. Wij bidden U vandaag uit dank voor hen die het Evangelie uitdragen in Malawi, en voor hen die het Evangelie omhelzen. Zegen hen allen met Uw wijsheid en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Laurentius, diaken, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.