Barmhartige God, Door Uw Zoon Jezus Christus roept U alle mensen tot het waarachtige en eeuwige leven. Wij bidden U voor de Christenen in China die het afgelopen jaar te lijden hebben gehad onder laster en fysiek geweld. Bescherm hen tegen hun aanklagers en leg wijze en liefdevolle woorden in hun mond. Dat allen die hen horen, U zullen loven om Uw liefde en gerechtigheid. Door Christus onze Heer.