Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft ons laten zien dat ware macht liefdevolle zelfgave is. Wij bidden U vandaag voor machthebbers en rijken in Afrika. Geef dat zij het welzijn van hun onderdanen en landgenoten voor ogen houden en zorgen voor eten, medische zorg en onderdak. Open hun ogen en oren voor Uw Woord van eeuwig leven: dat zij mogen groeien in wijsheid en in liefde voor U en voor hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Leo de Grote, paus en kerkleraar, door Christus onze Heer.