Barmhartige God, Met broden stilde Uw Zoon Jezus Christus de honger van de menigte. Wij vragen U: leer ons om ons brood te delen met allen die honger hebben. Open ons hart steeds weer om de noden van onze naasten te verstaan en om te handelen naar het voorbeeld van Uw Zoon. Geef dat alle mensen elke dag genoeg te eten krijgen – speciaal de kinderen, ouderen en zieken. Wij vragen Uw zegen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.