Almachtige God, U hebt de mensen geschapen om in vrede en vriendschap met elkaar te leven. Wij bidden U vandaag voor Uw Kerk op de Filipijnen. Geef dat zij trouw blijft aan de Goede Boodschap en steeds weer opkomt voor armen en rechtelozen. Geef dat de katholieke Kerk een zichtbaar instrument is van Uw vrede en liefde voor alle mensen, speciaal voor de armen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige diaken Laurentius, martelaar, door Christus onze Heer.