God onze Vader, Met zijn aanraking gaf Uw Zoon Jezus Christus aan blinden het levenslicht. Wij bidden U: raak de harten aan van de religieuze leiders in Noord-Afrika. Geef dat zij al hun landgenoten tegemoet treden met het respect dat iedere mens toekomt. Open hun ogen voor Uw waarheid. Geef dat de regeringsleiders en machthebbers van de landen in Noord-Afrika geraakt worden door het Evangelie van Uw Zoon, opdat zij het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun onderdanen nastreven. Door Christus onze Heer.