God onze Heer, U hebt U geopenbaard als een barmhartige en rechtvaardige God die de armen zeer nabij is. Wij bidden U voor alle mensen die leven in armoede en onwetendheid in Kinshasa, Congo. Geef de straatkinderen die daar opgroeien liefdevolle verzorging. Open de harten en handen van de rijke Congolezen opdat zij het lot van hun arme landgenoten zich aantrekken en verbeteren. Door Christus onze Heer.