donderdag 1 september 2022

Barmhartige God, U hebt de mens, man en vrouw, geschapen naar Uw beeld en gelijkenis en hen het eeuwige leven geschonken door Uw Zoon Jezus Christus. Op verzoek van Paus Franciscus willen wij U vandaag bidden dat de doodstraf, die afbreuk doet aan de waardigheid van iedere mens, bij wetgeving wordt afgeschaft in alle landen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Simone Ponce de Slavenbevrijder, Mercedarische Minderbroeder, door Christus onze Heer.