donderdag 1 oktober 2020

Barmhartige Heer, Jezus de Christus nodigt ons uit om heilig te zijn. Wij vragen U daarbij de hulp van Uw heilige Geest: heilig ons door ons gebed voor Uw Kerk in nood. Wij bidden U vandaag op verzoek van Paus Franciscus dat de leken, speciaal de vrouwen, op grond van de genadegaven van hun doopsel meer mogen deelnemen aan verantwoordelijkheden binnen de Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van het Kind Jezus, door Christus onze Heer.