Heer onze God, Uw Zoon geeft mensen die op Hem vertrouwen kracht in moeilijke tijden. Wij bidden voor jonge mensen die opgroeien in grote armoede op het platteland van Zimbabwe. Bescherm hen tegen ziekte, geweld en verwaarlozing. Geef hen de mogelijkheid om goed onderwijs en degelijke catechese te volgen; geef dat zij toegang hebben tot toereikende gezondheidszorg en zegen hen met ouderlijke liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.