Almachtige God, U hebt de mensen geschapen om in vrede en vriendschap met elkaar te leven. Wij bidden U vandaag voor Uw Kerk in Zuid-Afrika. Geef dat zij trouw blijft aan het Evangelie van Christus en steeds weer opkomt voor armen en rechtelozen. Geef dat de Katholieke Kerk een zichtbaar instrument is van Uw vrede en liefde voor alle mensen van alle rassen en talen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia Benedicta van het Kruis, martelares, door Christus onze Heer.