Heer onze God, U wilt dat mensen in vrede en vrijheid met elkaar leven. Wij danken U vandaag voor alle mensen van goede wil in Japan, die met werken van naastenliefde Uw Zoon dienen zonder dit te beseffen. Wij vragen U dat hun goede voorbeeld onszelf en hun Christelijke volksgenoten doet groeien in geloof en vertrouwen. Door Christus onze Heer.