God onze Heer, Gij die boven alle machten staat en de armen zeer nabij zijt. Wij bidden U voor alle kinderen die leven in armoede en onwetendheid op de straten van Mumbai, India. Geef hun die er opgroeien liefdevolle verzorging naar lichaam en geest. Open de harten en handen van hun rijke landgenoten voor de materiële en spirituele nood van deze jonge mensen. Door Christus onze Heer.