Barmhartige God, de moeder van Uw Zoon is op wondere wijze gevrijwaard van alle zonde bij haar ontvangenis. Dit wonder wordt met vreugde door Uw Kerk verkondigd over heel onze wereld. Wij bidden U vandaag speciaal voor alle moeders die te lijden hebben onder armoede, vervolging en onwetendheid en wij vragen U om hen en hun kinderen te zegenen. Geef dat zij Uw barmhartigheid steeds meer mogen ondervinden op hun weg door het leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.