Goede God, Uw Zoon geeft hun die op Hem vertrouwen kracht en wijsheid in moeilijke tijden. Wij willen U bidden voor kinderen die opgroeien in armoede in Malawi. Bescherm hen tegen ziekten, vervuiling, uitbuiting en misbruik. Geef deze kinderen goede catechese en onderwijs, toereikende gezondheidszorg en ouderlijke liefde. Laat hen opgroeien als gezonde en gelukkige mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Elisabeth van de heilige Drie-eenheid, door Christus onze Heer.