Barmhartige Heer, genadige God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U vandaag uit dank voor alle mensen die in Syrië en in Irak hulp bieden aan de slachtoffers van geweld. Voor artsen, verplegers en andere hulpverleners. Wees hen nabij, bescherm hen tegen haat en geef vreugde bij hun belangrijke werk in dienst van hun naasten. Wij bidden U vandaag ook om een gezegende bedevaart van enkele priesters, op initiatief van Kerk in Nood, naar het Heilig Land de komende tien dagen. Om een open hart en een behouden thuiskomst. Door Christus onze Heer.