God van eindeloze liefde, Uw Zoon is het Licht van de wereld en de weg naar het eeuwige leven. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor alle moeders. Wij bidden U dat zij met geduld, wijsheid en vreugde de jeugd nabij zijn. Wij bidden U vandaag ook voor jonge mensen die zich onzeker of eenzaam voelen; voor wezen die zich zorgen maken over hun toekomst; voor jonge ouders die in armoede leven. Dat zij de liefdevolle nabijheid van Uw Zoon mogen ervaren in hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.