Genadige Heer, Uw Zoon is gekomen voor zieken, voor armen en voor gevangenen. Geef dat wij met vreugde deze Goede Boodschap van heil verkondigen aan onze naasten met woorden en met daden. Geef dat ons gebed voor Uw Kerk in nood vrucht draagt voor de armen in de grote steden van Brazilië. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dominicus, door Christus onze Heer.