Heilige God, door het brood te breken, stilde Uw Zoon Jezus Christus, onze Hogepriester, de honger van de menigte. Wij vragen U: leer ons om ons brood te delen met allen die honger hebben. Open ons hart telkens weer om de noden van onze naasten te verstaan en om te handelen in navolging van Uw Zoon. Geef dat alle mensen elke dag genoeg te eten krijgen – speciaal de kinderen, ouderen en zieken in de sloppenwijken rond Manilla en de andere steden op de Filipijnen. Door Christus onze Heer.