God onze goede Vader, in het begin hebt Gij de mens geschapen als man en vrouw naar Uw beeld en gelijkenis. Wij vragen U daarom in deze Veertigdagentijd om Uw zegen voor alle vrouwen in Libië en in Egypte. Wij vragen U om een groeiende gerechtigheid en een toenemend welzijn voor hen. Dat zij steeds ruimere mogelijkheden krijgen om te kiezen voor de weg van Jezus Christus en in vrijheid het Evangelie mogen uitdragen aan hun gezin. Door Christus onze Heer.