Goede God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze oprechte gebeden. Wij bidden U daarom vandaag voor de kleine gemeenschap van Katholieken in Vietnam. Sterk hen die ziek zijn, schenk hoop aan hen die geen werk hebben en wees hun nabij die veel verdriet kennen. Wij danken U voor het trouwe geloof en de mooie getuigenis van vele Vietnamese Christenen en bidden U dat hun voorbeeld hun landgenoten prikkelt om meer te willen leren over Uw Zoon en Zijn Kerk. Door Christus onze Heer.