Barmhartige God, Uw goede daden worden door de Kerk verkondigd van zonsopgang tot zonsondergang. Wij danken U voor de bisschoppen in Syrië die, ondanks gevaar voor eigen leven, kiezen om op hun plek te blijven en als goede herders voor hun mensen te zorgen. Wij bidden U voor alle Syriërs, speciaal voor de kinderen, die te lijden hebben onder zoveel geweld. Wees hen nabij. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Ambrosius, door Christus onze Heer.