Goede en genadige God, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus van Nazareth, Uw Gezalfde. Wij bidden U vandaag uit dank voor alle religieuzen in Brazilië die het heilige Evangelie verkondigen in daden van naastenliefde. Wij vragen Uw bijzondere zegen voor de broeders en zusters die onderwijs en medische zorg geven aan de armen en behoeftigen op het platteland. Om vreugde in hun werk en om trouw aan hun roeping. Door Christus onze Heer.