Goede God, U zegent alle mensen van goede wil. Uw zegen is krachtig en geeft leven. Wij vragen Uw zegen ook voor ons op onze eigen levensweg. Dat wij een steeds dieper wordende inzicht krijgen in de mysteries van ons geloof en dat dit inzicht vrucht draagt in ons eigen leven en voor onze wereld. Behoed ons voor het kwade en doe ons groeien in liefde voor U en voor onze naasten. Door Christus onze Heer.