God onze goede Herder, Uw Zoon Jezus Christus schonk Uw Kerk de Geest die leven geeft. Wij bidden vandaag U om Uw levengevende Geest voor alle inwoners van Mexico. Wij danken U voor de vele mensen van goede wil die wonen in dit grote land. Dat zij zich blijven inzetten voor het welzijn van hun naasten, vrede blijven zoeken en beschermd worden tegen afgunst en geweld. Door Christus onze Heer.