Almachtige God, U verhoort de gebeden van mensen die in nood zijn. Wij vragen U om te zien naar de verzuchtingen van de vele armen die in Bangladesh op straat wonen. Geef hun hoop op betere tijden en een plek waar zij in geborgenheid kunnen uitrusten. Geef dat hun landgenoten zich hun lot aantrekken en hulp bieden. Door Christus onze Heer.