Genadige God, Uw Zoon Jezus Messias genas doven en zieken met Zijn aanraking. Hij opende de ogen van blinden en liet verlamden opstaan en rondlopen. Wij bidden U: genees allen die een hard hart hebben. Geef dat de rijken en machtigen van onze wereld zich blijvend inzetten voor de misdeelden en armen en opkomen voor gerechtigheid en vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Perpetua en de heilige Felicitas, martelaressen, door Christus onze Heer.