Barmhartige God, U bent een God die de gevallen mensen vergeeft en weer opricht tot nieuw leven. Wij bidden U vandaag voor hen in Egypte die zich schuldig maken aan de vernedering en mishandeling van vrouwen. Geef dat zij Jezus Christus leren kennen, zijn Goede Boodschap omarmen en berouw tonen. Wees hun slachtoffers nabij. Door Christus onze Heer.