God onze Vader, De mens hebt Gij geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Wij bidden U voor alle Christenen in Turkije. Wij vragen Uw zegen over de verschillende kerkgemeenschappen in dit grote land. Om bescherming tegen onrecht en vervolging. Dat het werk van Turkse geloofsverkondigers vrucht mag dragen en dat Uw Kerk in Turkije mag groeien in aantal, in geloof en in liefde voor U. Door Christus onze Heer.