God van levenden, uit Uw volk Israël is Jezus de Messias voortgekomen. Wij willen U danken voor alle mannen en vrouwen die door U geroepen zijn om in stilte en eenzaamheid te getuigen van Uw liefde. Wij bidden: geef Uw Kerk steeds weer nieuwe kluizenaars en kluizenaressen die in de verborgenheid willen bidden om de komst van de Heer. Wees hun nabij in de woestijn van het geloof en geef hun standvastigheid bij hun gebed. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas, bisschop, door Christus onze Heer.