Goede God, U bent een God die Uw zorg voor de armen en zieken hebt geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U vandaag uit dank voor mensen in Pakistan die werken in de zorg voor de armen en de zieken. Voor artsen, verplegers en onderzoekers. Dat zij vreugde ervaren bij hun arbeid in dienst van hun naasten. Om geduld en doorzettingsvermogen in moeilijke situaties. Door Christus onze Heer.