Heer onze God, U hebt Uw zorg voor allen geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U de komende dagen voor de vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan. Wij vragen Uw liefdevolle hulp en zorg overal waar nodig, speciaal voor de kinderen. Wij smeken U: wees hen zeer nabij in deze zware tijden. Doorbreek de spiraal van geweld en breng de vrede van Uw Zoon. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maria Goretti, martelares, door Christus onze Heer.