Barmhartige God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij vragen U daarom Uw zegen voor onze broeders en zusters in Oeganda. Wij bidden U dat zij in vrede en veiligheid hun geloof in Uw Zoon mogen belijden, verkondigen en vieren. Schenk Uw ene en heilige Kerk in Oeganda wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Door Christus onze Heer.