Almachtige God, de Kerk verkondigt met vreugde en moed overal het Evangelie – van Morgenland tot Avondland. Wij bidden U bij deze gedachtenis van Uw Japanse martelaren voor alle Christenen in Japan. Geef dat zij ernst nemen met hun profetische opdracht en Jezus Christus verkondigen in woord en in daad aan hun landgenoten, opdat Uw Kerk in Japan groeit in geloof en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus Miki en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.