Goede en barmhartige God, Uw adem schenkt ons steeds weer nieuw leven. Wij danken U voor deze nieuwe dag en wij bidden U vandaag voor alle jonge Christenen in Rwanda en in Burundi, speciaal voor de hele jonge kinderen. Dat zij allen zonder onderscheid mogen genieten van goed onderwijs, medische zorg en ware vrijheid. Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige en gezonde mensen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid en Uw Boodschap van liefde verkondigen aan hun naasten. Om roepingen onder de jongeren in Burundi en in Rwanda tot het religieuze leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Franciscus de Capillas en zijn gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.