God van levenden, U bent steeds trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Wij bidden U daarom voor de bisschoppen, priesters en diakens in Pakistan: dat zij zonder gevaar voor eigen leven mogen getuigen van Uw Zoon Jezus Messias en van Zijn liefde voor alle mensen. Wij vragen Uw zegen ook voor de Pakistaanse religieuzen en leken die getuigen van het Evangelie met woorden en daden van naastenliefde. Door Christus onze Heer.