Goede God, U wilt dat mensen in vrede met elkaar leven. Wij bidden U voor hen die in armoede leven in de grote steden van India. Geef de vele weeskinderen die op straat wonen een thuis en liefdevolle verzorging. Geef genoeg voedsel en medische hulp aan iedereen. En open de harten en handen van de rijken opdat zij met financiën en deskundigheid hun naasten te hulp komen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus van Assisi, door Christus onze Heer.