God onze Schepper, man en vrouw hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij vragen Uw nabijheid en hulp voor alle vrouwen die wonen in Pakistan: om betere voeding en onderwijs; om meer vrijheid om Uw wil te mogen volgen; om veiligheid en gerechtigheid in het dagelijkse leven. Wij danken U voor de bezielde vrouwen in Pakistan die een voorbeeld zijn van standvastigheid in het Katholieke geloof. Schenk hun wijsheid bij de opvoeding van hun kinderen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Maria Vianney, door Christus onze Heer.