Almachtige God, aan mensen in nood wilt Gij verlichting schenken. Wij vragen Uw steun voor de inwoners van Caïro en Alexandrië die in schrijnende armoede leven. Vooral voor de ouderen, die gebukt gaan onder ziekte, eenzaamheid en zware lasten. Wees hun nabij in hun lijden; versterk hen met hoop op een betere toekomst. Verlos allen die U nog niet kennen uit de duisternis van het ongeloof. Door Christus onze Heer.