Liefdevolle God, over heel de wereld worden Uw goede daden met vreugde verkondigd. U bent een God van levenden. Vandaag vragen wij U om zegen voor mensen in India mensen die ernstig ziek zijn. Voor mensen die alleen of in materiële armoede moeten sterven. Wees hun nabij met Uw liefde en schenk hun Uw troost. Door Christus onze Heer.