God van liefde, U bent Uw kinderen steeds nabij. Wij bidden U voor alle kinderen die opgroeien in armoede in Somalië, Djibouti en Eritrea. Wij vragen U dat zij genoeg eten, goed onderwijs en voldoende medische zorg mogen ontvangen. Geef dat zij mogen opgroeien als gezonde en evenwichtige mannen en vrouwen, die liefde kunnen geven en ontvangen. Geef dat zij later als volwassenen bijdragen aan een vreedzame wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Brito, priester en martelaar, door Christus onze Heer.