Barmhartige Heer, U bent een betrouwbare God, die onze gebeden verhoort. Wij willen daarom Uw zegen vragen voor alle bewoners van India, speciaal voor de allerarmsten in dit enorme land. Voor mensen die wonen in afgelegen gebieden zonder goede scholing en medische verzorging. Voor de gemarginaliseerden die leven in de steden, en die lijden onder vervuiling en stress. Geef dat zij, met Uw hulp, hun situatie spoedig zien verbeteren. Door Christus onze Heer.