Liefdevolle God, De apostelen hebben Uw Goede Boodschap verkondigd tot aan de uiteinden van de wereld. Wij danken U voor alle mannen en vrouwen die vandaag Uw Evangelie van liefde, vrede en gerechtigheid verkondigen, vaak onder moeilijke omstandigheden. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor alle geloofsverkondigers in China en in India: dat zij de goede woorden en de gepaste toon vinden om aansluiting te vinden bij hun toehoorders. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus Xaverius, door Christus onze Heer.